Phương Thức Thanh Toán

Phương Thức Thanh Toán

Phương Thức Thanh Toán: Khi mua hàng từ xa, quý khách có thể thanh toán khi nhận hàng tại địa điểm giao hàng đã thỏa thuận. Việc thanh toán chi phí thu hộ sẽ tuân theo chính sách vận chuyển của Công Ty CP Alumax Việt Nam hoặc do các bên thỏa thuận…