HOTLINE

0961.362.362

HOTLINE

02477.79.79.79

Cửa Thép Vân Gỗ Trà Vinh

Hệ Thống Phân Phối Cửa Thép Vân Gỗ Trà Vinh

Cửa Thép Vân Gỗ Trà Vinh hiện nay được Công Ty Cổ Phần ALUMAX Việt Nam sản xuất và phân phối đã có mặt tại thành phố và các huyện của Trà Vinh như: Thành Phố Trà Vinh, Thị xã Duyên Hải, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú…