Cửa Thép Vân Gỗ Bình Phước

Hệ Thống Phân Phối Cửa Thép Vân Gỗ Bình Phước

Cửa Thép Vân Gỗ Bình Phước hiện nay được Công Ty Cổ Phần ALUMAX Việt Nam sản xuất và phân phối đã có mặt tại thành phố và các huyện của Bình Phước như: Thành Phố Đồng Xoài, Thị xã Bình Long, Chơn Thành, Hớn Quản, Phước Long, Bù Đốp, Bù Đăng…