Alux Quảng Ninh

Công Ty CP SX Cơ Khí Và Thương Mại Trường Yến

Địa Chỉ: Số 40, Tổ 2 Khu Công Nông, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Hotline: 0912.404.630

Email: dathang.truongyen@gmail.com