Alux Nghệ An

Nhà Phân Phối Thành Luân 

Địa Chỉ: Số 22 Tăng Long, Nghi Kim, Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Hotline: 0366.666.610

Nhà Phân Phối Bá Tuấn

Địa Chỉ: Khối 2 – Thị Trấn Yên Thành – Yên Thành – Nghệ An.

Hotline: 0969.155.999

Nhà Phân Phối Văn Chung

Địa Chỉ: Xóm 1 – Lưu Sơn – Đô Lương – Nghệ An.

Hotline: 0983.634.551