Alux Lào Cai

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Hà Loan

Địa Chỉ: Số 28 Đường Nguyễn Huệ – Phường Lào Cai – Thành Phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.

Hotline: 0972.132.982

Email: congtyhaloan@gmail.com