Alux Lạng Sơn

Nhà Phân Phối Tứ Trang

Địa Chỉ: Số 336 Hùng Vương – TP Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn.

Hotline: 0979.512.790

Nhà Phân Phối Mạnh Phương

Địa Chỉ: Số 19 Văn Miếu – Phường Chi Lăng – Thành Phố Lạng Sơn – Lạng Sơn.

Hotline: 0396.806.349 – 0972.400.956

Email: manhls1989@gmail.com

Công Ty TNHH Thanh Tùng LB

Địa Chỉ: Khu Nhà Thờ – Thị Trấn Lộc Bình – Huyện Lộc Bình – Tỉnh Lạng Sơn.

Hotline: 0911.881.123 – 0205.3902.999

Email: Thanhtung.vccc@gmail.com