Alux Khánh Hòa

Nhà Phân Phối Duy Phương Door

Địa Chỉ: Quốc Lộ 1A – Ngã 3 Dốc Lết – Hà Thanh 2 – Phường Ninh Đa – Thị Xã Ninh Hòa – Khánh Hòa.

Hotline: 0921.231.235 – 0919.187.078