Alux Hải Dương

Nhà Phân Phối Trung Kiên

Cơ Sở 1: Xóm 9, Đông Thôn, Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương.

Cơ Sở 2: Chân Dốc Mật, KDC Mật Sơn, TP Chí Linh, Hải Dương.

Hotline: 0975.689.676

Email: alaxhaiduong@gmail.com