Alux Bắc Ninh

Nhà Phân Phối Huy Hà Window

Địa Chỉ: Tổ 10, Lô 1-2, Đường Vương Văn Trà, Phố Hồ, Thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Hotline: 0965.545.238 – 0395.630.746

Email: huyhawindow@gmail.com

Đại Lý Công Ty Huy Hiệu

Địa Chỉ: Đường 36, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh.

Hotline: 0987.636.091