HOTLINE

0961.362.362

HOTLINE

02477.79.79.79

Alux Bắc Giang

Nhà Phân Phối Đại Thành

Địa Chỉ: Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Email: alux@alumaxvn.com

Nhà Phân Phối Trần Quân

Địa Chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Email: alux@alumaxvn.com

Đại Lý Hùng

Địa Chỉ: Mai Sưu, Lục Nam, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Nhà Phân Phối Khương Tuyền

Địa Chỉ: Thị Trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Email: alux@alumaxvn.com

Đại Lý Hà Hương

Địa Chỉ: Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Đại Lý Anh Đức

Địa Chỉ: Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Đại Lý Đức Vụ

Địa Chỉ: Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Đại Lý Vinh Huyền

Địa Chỉ: Mỹ An, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Đại Lý Đức Liễu

Địa Chỉ: Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Nhà Phân Phối Tiến Minh

Địa Chỉ: Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Email: alux@alumaxvn.com

Nhà Phân Phối Tiến Minh

Địa Chỉ: Phường Dĩnh kế, Thành Phố Bắc Giang, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Email: alux@alumaxvn.com

Nhà Phân Phối Hiệu Huân

Địa Chỉ: Thị Trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang.

Hotline: 0961.362.362 – 02477.79.79.79

Email: alux@alumaxvn.com

Thông Tin Hữu Ích